NAPRAWA LAPTOPÓW TARNÓW

NAPRAWA LAPTOPÓW TARNÓW


outsourcing it  usługi informatyczne

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Regulamin serwisu laptopów i komputerów:

DEFINICJE:

Serwis - Easy-Comp, ul. Marynarki Wojennej 3C/8, 33-100 Tarnów
Klient - osoba lub firma, która zgłosiła sprzęt do wyceny lub naprawy.
Spedytor - firma kurierska, z którą Serwis ma podpisaną umowę współpracy.
Kurier - pracownik spedytora lub osoba występująca w jego imieniu.

 

 


ZGŁOSZENIE SERWISOWE:

1.1. Rozpoczęcie naprawy lub usługi serwisowej uznaje się od momentu złożenia przez Klienta lub dostarczenie przez kuriera uszkodzonego sprzętu do siedziby serwisu.
1.2. Serwis wydaje klientowi dokument "Pokwitowanie" , który jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru reklamowanego sprzętu.
1.3. Po wykonaniu naprawy sprzęt jest przekazywany klientowi osobiście lub osobie pisemnie upoważnionej. Drugą formą wydania sprzętu jest wysyłka za pośrednictwem kuriera na wskazany adres.


CZAS NAPRAWY:

2.1. Czas naprawy płatnej jest uwarunkowany dostępnością odpowiednich części oryginalnych bądź zamienników.
2.2. Czas naprawy wynosi od 5 do 14 dni roboczych (może się wydłużyć o czas przesyłki zamówionych części zamiennych. Klient zostanie o tym poinformowany).
2.3. O terminie zakończenia naprawy, zmianie statusu zlecenia, kosztach przekraczających podany limit, klient zostanie poinformowany telefonicznie, pocztą elektroniczną e-mail, wiadomością tekstową sms lub w inny zadeklarowany przez siebie sposób.
2.4. Po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu zawiadomienia klienta o zakończeniu naprawy lub o zwrocie sprze?tu nie naprawionego, a nie odebraniu przez niego w tym terminie sprzętu, będzie naliczana opłata za depozyt w wysokości 5 zł netto za każdy dzień zwłoki.

2.5 Po upływie 90 dni, nieodebrany sprzęt ulega przepadkowi i jest uznany jako porzucony przez właściciela w rozumieniu art.180 KC oraz na podstawie art.181 KC nabywa przez jego objęcie w posiadanie samoistne


GWARANCJA:

3.1. Na wykonane naprawy i usługi serwis udziela serwis udziela od 1 do 12 mięsiecy gwarancji na standardowe usługi. Na części obowiązuje gwarancja producenta.
3.2. Gwarancja na wykonane czynności nie obejmuje przypadków, w których działanie wykonanej przez serwis czynności przestało być skuteczne z powodów uszkodzeń elementów i części nie objętych gwarancją serwisu lub jeśli działanie to przestało być poprawne na skutek pojawienia się wady innych elementów mających wpływ na poprawność działania wykonanego świadczenia serwisowego.
3.3. Gwarancja na elementy nie obejmuje:
- uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych (złamania, zalania, itp.),
- uszkodzeń wynikających z eksploatacji urządzenia w warunkach, które nie odpowiadają warunkom określonym w karcie gwarancyjnej urządzenia,
- uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania czy konserwacji towaru oraz nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu elektronicznego a w szczególności wszelkich innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy Klienta,
-przypadków losowych uszkodzeń niezależnie od warunków eksploatacji (powódź, pożar, przepięcie),
3.4. Nabywca traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji, w przypadku stwierdzenia dokonywania napraw których podjęły osoby lub podmioty nie będące serwisem.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

4.1. Podczas procesu naprawy sprzętu jego stan może ulec pogorszeniu w około 8% i serwis nie ponosi za to odpowiedzialności. Jest to związane z procesem technologicznym naprawy.
4.2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za używane i zainstalowane nielicencjonowane oprogramowanie oraz inne dane na dyskach stałych innych nośnikach magnetycznych, dyskach optycznych, CD, DVD czy pamięciach flash przekazanych ze sprzętem do naprawy.
4.3. Klient oświadcza, że zabezpieczył wszystkie dane i nie będzie rościł żadnych praw tytułem odszkodowań za ich utratę.
4.4. Za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie naprawy serwis nie ponosi odpowiedzialności.
4.5. Serwis zastrzega sobie zwrot nie naprawionego sprzętu klientowi z powodu braku oryginalnych części lub zamienników na rynku oraz innych niezależnych od serwisu czynników.
4.6. Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu klientowi nie naprawionego sprzętu o nieco odmiennych objawach aniżeli został przyjęty. Wynika to z tego iż część elementów, w tym uszkodzonych, jest obecnie wykonywana w technologii SMD i BGA a co za tym idzie regeneracja takiego układu nie zawsze przynosi pozytywny efekt, który można wyeliminować tylko poprzez wymianę elementu na inny sprawny, niestety nie zawsze osiągalny.


KOSZTY:

5.1. Koszt świadczenia usług serwisowych wg warunków niniejszego regulaminu jest ustalany każdorazowo indywidualnie.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia końcowego, z których Państwo korzystacie.Wiecej szczegolow w naszej polityce prywatnosci.